TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Varimport Oy y-tunnus 0921878-6

Parivaljakontie 12, 00410 HELSINKI

0207419330, palvelu@varimport.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Gitta Kauppi, Parivaljakontie 12, 00410 Helsinki

0207419336, gitta.kauppi@varimport.fi

Rekisterin nimi

Varimport Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tilauksen, luototuksen, laskutuksen, perinnän, asiakkaan yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Rekisterin tietoja voidaan käyttää varimport.fi -suoramarkkinointiin jos asiakas on sen sallinut.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan perustiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot: Ostotapahtuma- ja asiointitiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri syntyy asiakassuhteesta Varimportin verkkokaupassa tai myymälöissä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Varimport ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Varimport voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Varimportin asiakasrekisteriä ei säilytetä eikä käsitellä manuaalisesti.

Varimportin asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot henkilötietolaki 26 § mukaisesti . Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterin hoitajalle. Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista.

Asiakkaalla on oikeus kieltää yritystä käsittelemästä itseään koskevia tietoja markkinoinnissaan. Asiakas voi ilmoittaa kiellosta verkkokaupan yhteydenotolla tai kirjallisesti rekisterin ylläpitäjälle.